Dalmacija ultra trail 2016

Pravilnik „Dalmatinske trail lige“

Članak 1. – opće odredbe „Dalmatinske trail lige“

 • „Dalmatinska trail liga“ je skup trail/treking utrka organiziranih od strane udruga koje organiziraju utrke u vlastitom aranžmanu, ali pod krovnom udrugom „Udruga Dalmacija Trails“ koja propisuje pravila održavanja utrka, a ujedno ih i nadgleda.
 • Pravila „Dalmatinske trail lige“ su propisane ovim Pravilnikom.
 • Organizatori i utrke unutar „Dalmatinske trail lige“ su:
 • TTK Strka – Marjan Trail, Vela Strka,
 • PD Imber – Imbertrek,
 • PD Promina – ProminaTrek,
 • Udruga Jesenice – Jesenice Treking,
 • PEU Gata – Mosor Grebbening,
 • Udruga Dalmacija Trails – Tisno Trail, Lastovo Trail,
 • HPD Mosor – Kozjački Satarluk.
  • Natjecatelj je svaka fizička osoba koja je ispunila sve zahtjeve Organizatora kod prijave na utrku, te je istu i započ
  • Volonter je svaka fizička osoba koju je Organizator utrke odobrio za volontera, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.
  • Pravilnika se moraju pridržavati Organizatori, Volonteri i Natjecatelji koji sudjeluju na utrkama.
  • Organizator utrke ima pravo postupiti drugačije od Pravilnika, samo ukoliko je to potrebno radi sigurnosti natjecatelja.
  • Organizator, Natjecatelj i Volonter dužan je dobro proučiti Pravilnik, kako bi izbjegao potencijalne probleme i nejasnoće koje mogu nastati nepoznavanjem pravila.
  • U slučaju promjene ili dopune Pravilnika, svi Organizatori, Natjecatelji i Volonteri biti će obaviješteni na vrijeme.
  • Službeni e-mail lige je – info@dalmatinskatrailliga.com, a službena internetska stranica lige je – dalmacijaultratrail.com.

 

Članak 2. – Vrste utrka

2.1.     Unutar lige organiziraju se utrke u dvije vrste utrka: trail i treking.

2.2.     Trail je fizička aktivnost koja podrazumijeva kretanje na nogama – hodanje, planinarenje ili trčanje po različitim prirodnim terenima (doline i ravnice, brda, gore, planine) na kopnenom dijelu ili na otocima, i to u potpunosti po označenim stazama od strane organizatora. U trail utrci Natjecatelj je dužan kretati se po označenoj stazi, bez iznimaka, a svako nepridržavanje navedenog pravila rezultirat će sankcioniranjem Natjecatelja u prijestupu. U slučaju da se staza djelomično kreće putovima koji su već označeni planinarskim oznakama (markacijama), a Organizator postavi vlastite oznake samo na skretanjima i križanjima, utrka će se i dalje smatrati trail utrkom. Pri tom u raspisu utrke obavezno mora biti navedeno da je utrka trail koncepta, uz objašnjenje što se pod tim podrazumijeva.

2.3.     Treking je fizička aktivnost koja podrazumijeva kretanje – hodanje, planinarenje ili trčanje po prirodnim terenima (doline i ravnice, brda, gore, planine) na kopnenom dijelu ili na otocima. Biranje puta kretanja radi se uz pomoć zemljovida, kompasa, te druge propisane obavezne osobne opreme. Staza nije označena od strane Organizatora i Natjecatelj se može slobodno kretati po vlastitom nahođenju, osim putova koji su u uputama utrke zabranjeni. Korištenje bilo kojeg oblika satelitske navigacije je strogo zabranjeno.

2.4.     Unutar iste utrke, neke kategorije mogu biti trail, a neke treking te to treba biti navedeno u raspisu utrke. Također, dopušteno je miješanje te dvije aktivnosti unutar iste kategorije, na način da dio utrke može biti trail, a dio utrke treking. U raspisu utrke mora biti jasno naznačeno da će ta kategorija sadržavati obje aktivnosti te se mora navesti približan omjer jedne i druge.

 

Članak 3. – Kontrolne točke

3.1.     Na svim utrkama kontrolne točke će biti postavljene na položaju određenim od strane Organizatora. Kontrolne točke mogu biti točke s postavljenim perforatorima, gdje Natjecatelj sam perforira kontrolni listić koji mu je priredio organizator ili točke „žive“ kontrole gdje Organizator zapisuje prolazak natjecatelja.

3.2.     U trail utrci obavezan je obilazak svih kontrolnih točaka. Natjecatelj će biti diskvalificiran ukoliko nije prošao preko jedne ili više kontrolnih točaka. Jednako tome, ukoliko Natjecatelj nije u mogućnosti dokazati da je prošao sve kontrolne točke, bilo kontrolnim listićem ili zapisom Organizatora – Natjecatelj će biti diskvalificiran.

3.3.     U treking utrci dozvoljeno je ne obići sve kontrolne točke. U slučaju da nije u mogućnosti dokazati obilazak jedne ili više kontrolnih točki, Natjecatelj će biti rangiran u poretku iza zadnjeg natjecatelja koji je imao kontrolu više od njega/nje. Organizator odlučuje minimalan broj kontrolnih točki koji Natjecatelj mora obići kako bi bio rangiran u ukupnom poretku.

3.4.     Kontrolne točke obilaze se redoslijedom kojim odredi organizator utrke, a navedeno je u uputama utrke.

3.5.     Ako se na utrci obilazak kontrolnih točaka kontrolira preko kontrolnog listića, gubitak istog rezultirat će diskvalifikacijom Natjecatelja. Nije dozvoljen ni jedan drugi način dokazivanja prolaza kontrolne točke, npr. fotografijom, svjedočenjem drugih natjecatelja, GPS tragom, itd..

3.6.     U slučaju da se propust dogodi od strane Organizatora, može doći do izuzetka ovih pravila, ali samo na način da ni jedan drugi natjecatelj nije oštećen njihovom promjenom.

 

Članak 4. – Kategorije

4.1.     Svaka utrka može biti podijeljena u više kategorija, odnosno dužina. Organizator određuje koliko će kategorija prirediti utrci, a kategorijama daje naziv po vlastitom izboru.

4.2.     Poredak natjecatelja voditi će se za svaku kategoriju zasebno.

4.3.     Podjela kategorija moguća je na tri dužine koje određuje organizator utrke – malu, srednju i veliku.

 

Članak 5. – Bodovanje na utrci

5.1.     Svaka kategorija bodovat će se zasebno.

5.2.     Bodovi će se dodjeljivati na slijedeći način:

 1. mjesto – 100 bodova
 2. mjesto – 85 bodova;
 3. mjesto – 75 bodova;
 4. mjesto – 70 bodova;
 5. mjesto – 65 bodova;
 6. mjesto – 62 bodova;
 7. mjesto – 59 bodova;
 8. mjesto – 56 bodova:
 9. mjesto – 53 bodova;
 10. mjesto – 50 bodova;
 11. mjesto – 48 bodova;
 12. mjesto – 46 bodova;
 13. mjesto – 44 bodova;
 14. mjesto – 42 bodova;
 15. mjesto – 40 bodova;
 16. mjesto – 39 bodova;
 17. mjesto – 38 bodova;
 18. mjesto – 37 bodova

Slijed bodovanja nastavlja se s po jednim bodom manje. Svi natjecatelji ispod 54. mjesta koji su uspješno završili utrku dobivaju jedan bod.

5.3.     Na utrkama nije moguće da dvoje ili više natjecatelja podijeli istu poziciju u poretku.

5.4.     Bodovanje se vodi odvojeno za muškarce i žene.

5.5.     Organizator će objaviti rezultate utrke najkasnije dva dana nakon završetka utrke.

 

Članak 6. – Bodovanje u ligi

6.1.     Ukupni poredak u ligi vodi se za sve kategorije zajedno na način da se bodovi iz svake utrke množe sa koeficijentom na slijedeći način:

 • mala – broj osvojenih bodova pomnožen s koeficijentom 1
 • srednja – broj osvojenih bodova pomnožen s koeficijentom 2
 • velika – broj osvojenih bodova pomnožen s koeficijentom 3

Nakon što se bodovi Natjecatelja pomnože s koeficijentom, bodovi iz svake utrke se zbrajaju. Pobjeđuje Natjecatelj s najviše bodova.

6.2.     Bodovanje se vodi odvojeno za muškarce i žene.

6.3.     Svakom natjecatelju zbrajaju se bodovi od najviše sedam utrka. Ako natjecatelj nastupi u više od sedam utrka, zbrajat će mu se sedam najboljih rezultata.

6.4.     Nakon svake utrke, objavit će se lista ukupnog poretka natjecatelja u ligi, najkasnije deset dana nakon završetka utrke.

6.5.     Na kraju lige objavit će se ukupni pobjednici/pobjednice lige.

6.6.     Ceremonija dodjela nagrada održat će se na dodijeli nagrada utrkeDalmacija Ultra Trail“.

 

Članak 7. – Žalbe

7.1.     Žalbe od strane Natjecatelja upućuju se Organizatoru utrke. U slučaju da Natjecatelj smatra kako odluka Organizatora nije ispravna, žalbu može uputiti Vijeću „Dalmatinske trail lige.

7.2.     Žalbe se upućuju u pisanom obliku na službeni e-mail Organizatora utrke, odnosno na službeni e-mail „Dalmatinske trail lige“.

7.3.     Rok za žalbu Organizatoru utrke je dva dana nakon objavljivanja rezultata utrke.

7.4.     Organizator utrke dužan je odgovoriti na žalbu u roku od dva dana od zaprimanja iste.

7.5.     Rok za žalbu Vijeću lige je jedan dan nakon dobivenog odgovora od Organizatora utrke.

7.6.     Vijeće lige dužno je odgovoriti na žalbu u roku od tri dana od zaprimanja iste.

 

Članak 8. – Vijeće „Dalmatinske trail lige“

8.1.     Vijeće „Dalmatinske trail lige“ čini po jedan predstavnik od svake udruge koja organizira utrku unutar lige, osim Udruge „Dalmacija Trails“ koja nema predstavnika. Sve ostale udruge predlažu svog predstavnika koji zastupa njihov interes u Vijeću.

8.2.     Vijeće „Dalmatinske trail lige“ odabire koordinatora lige. Zadatak Koordinatora je da usklađuje rad svih udruga koji sudjeluju u organizaciji lige, u svrhu kvalitetnijeg i djelotvornijeg rada Vijeća.

8.3.     Vijeće „Dalmatinske trail lige“ ovlašteno je za donošenje završnih odluka koje se tiču lige, odnosno kršenja ovog Pravilnika.

8.4.     Vijeće donosi odluke na demokratskoj osnovi – glasanjem njenih članova za ili protiv odluke.

8.5.     Odluka Vijeća se mora poštovati i na nju se nije moguće žaliti.

8.6.     Kod donošenja odluka vezanih za utrku koju organizira član Vijeća, isti se isključuje iz glasačkog procesa, osim kada utrku organizira „Udruga Dalmacija Trails“.

 

Članak 9. – Uvjeti sudjelovanja

9.1.     Dobnu granicu za sudjelovanje na utrci određuje organizator te utrke.

9.2.     Svaki Natjecatelj svojom prijavom izravno je suglasan da će se na utrci natjecati na vlastitu odgovornost i da je upoznat sa svim pravilima utrke, a kojih će se pridržavati radi svoje osobne sigurnosti, sigurnosti ostalih natjecatelja i Organizatora, te da je upoznat s mogućim rizicima koje natjecanje sadrži.

9.3.     Organizator nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje opreme ili za izgubljene/ukradene stvari Natjecatelja tijekom i nakon natjecanja.

 

Članak 10. – Mjerenje vremena

10.1.   Vrijeme se počinje mjeriti sa znakom starta, te se zaustavlja prolaskom Natjecatelja kroz ciljnu liniju.

10.2.   Organizator utrke je službeni mjeritelj vremena ili unajmljeni mjeritelj koji je stručan po tom pitanju.

10.3.   Krajnje vrijeme za dolazak na kontrolne točke i/ili na cilj određeno je u uputama utrke. Dolazak na kontrolnu točku ili cilj poslije propisanog vremena vodi se kao diskvalifikacija.

 

Članak 11. – Prijave i startnina

11.1.   Prijava za utrku provodi se na način kako to propisuje Organizator utrke.

11.2.   Uplata startnine provodi se na način kako to propisuje Organizator utrke.

 

Članak 12. – Oprema

12.1.   Organizator posebno propisuje koju osobnu opremu je Natjecatelj dužan nositi sa sobom, te može dati prijedlog opreme putem službene stranice uzimajući u obzir meteorološke prilike.

12.2.   Organizator pridržava sva prava da provjeri sadržaj obavezne osobne opreme bilo kojeg natjecatelja prije, poslije ili u bilo koje vrijeme tijekom utrke ukoliko je ona propisana kao obavezna.

 

Članak 13. – Obavezni dokumenti

13.1.   Natjecatelj mora imati sa sobom osobnu iskaznicu ili putovnicu.

 

Članak 14. – Pravila diskvalifikacije

14.1.   Nepridržavanje, ignoriranje ili nijekanje ovog Pravilnika rezultirat će diskvalifikacijom Natjecatelja.

14.2.   Nepoštivanje uputa utrke rezultirat će diskvalifikacijom Natjecatelja.

14.3.   Bilo kakvo nesportsko ponašanje koje ugrožava ili dovodi u pitanje reputaciju utrke te uništava privatnu imovinu ili imovinu Organizatora, te ostavljanja otpadaka u nepredviđeni prostor za to (priroda) rezultirat će diskvalifikacijom Natjecatelja.

14.4.   Nemogućnost nastavka utrke iz bilo kojeg razloga rezultirat će diskvalifikacijom Natjecatelja.

14.5.   Korištenje zabranjenih putova, zabranjene opreme te primanje pomoći sa strane rezultirat će diskvalifikacijom Natjecatelja, osim na mjestima dozvoljenim od strane Organizatora.

14.6.   Korištenje bilo kakvih prijevoznih sredstava tijekom utrke rezultirat će diskvalifikacijom Natjecatelja.

14.7.   Dolazak na određenu kontrolnu točku ili cilj poslije limitiranog vremena rezultirat će diskvalifikacijom Natjecatelja.

 

Članak 15. – Odustajanje

15.1.   Natjecatelj može odustati u bilo kojem trenutku tijekom utrke.

15.2.   Natjecatelj je obavezan o tome obavijestiti Organizatora na službene brojeve mobitela dobivene u uputama utrke.

15.3.   Organizator utrke osigurat će prijevoz odustalom natjecatelju do cilja ukoliko je isti potreban iz sigurnosnih razloga, te zbrinjavanje i eventualnu potrebnu medicinsku pomoć.

Članak 16. – Ekološka pravila

16.1.   Natjecatelj tijekom utrke ne smije paliti vatru, zagađivati okoliš te uništavati floru i faunu.

16.2.   Natjecatelj ne smije bacati otpad u prirodu već je obavezan otpad nositi sa sobom ili ga odložiti na zato predviđena mjesta u okviru okrijepnih stanica ili drugačije ako je tako predviđeno.

16.3.   Za svako narušavanje navedenih pravila, Natjecatelj će biti diskvalificiran.

 

Članak 17. – Sponzori

17.1.   Sponzori utrke bit će jasno izloženi na za to predviđenim mjestima.

 

Članak 18. – Sigurnost

18.1.   Natjecatelj je dužan imati svu obaveznu osobnu opremu propisanu od strane Organizatora.

18.2.   Natjecatelj je dužan imati sve potrebne dokumente koje Organizator zahtjeva, a propisana su ovim Pravilnikom ili je navedeno u raspisu utrke.

18.3.   Natjecatelj je dužan pridržavati se svih pisanih i usmenih uputa od strane Organizatora.

18.4.   Natjecatelj je dužan pridržavati se svih pravila navedenih u pravilima utrke.

18.5.   U slučaju nezgode, natjecatelji koji se nađu u blizini unesrećenih dužni su pomoći natjecateljima u nevolji.

18.6.   Organizator utrke ima pravo ne dopustiti daljnje napredovanje i natjecanje ukoliko smatraju da bi to ugrožavalo sigurnost natjecatelja ili same utrke.

 

Članak 19. – Promjena staze

19.1.   Organizator utrke pridržava sva prava promjene redoslijeda kontrolnih točaka, skraćivanja vremena i dužine trajanja utrke ukoliko to nalažu vremenske prilike, i ukoliko je ugrožena sigurnost natjecatelja.

19.2.   Organizator utrke zadržava pravo odgode starta u vremenu od jedan sat na dan utrke ukoliko određene vremenske ili tehničke prilike ne dopuštaju redovan start.

19.3.   Organizator utrke zadržava pravo da odgodi utrku na slijedeći mogući datum ili otkaže ukoliko dođe do elementarne nepogode, bez povrata startnine za sudionike.

 

Članak 20. – Suglasnost o medijskoj slobodi

20.1.   Svaka osoba prijavom na utrku daje suglasnost da cjelokupni snimljeni filmski i fotografski materijal može biti javno prikazivan i korišten u promotivne svrhe utrke.

20.2.   Organizator utrke pridržava sva prava za korištenje, kopiranje i distribuiranje svih snimljenih video i fotografski materijala.

 

Članak 21. – Nagrade

21.1. Organizator utrke obvezuje se da će prirediti medalje, pehare ili diplome za prva tri mjesta u svim kategorijama, u ženskoj i muškoj kategoriji.

21.2. „Udruga Dalmacija Trails“ obvezuje se da će prirediti medalje, pehare ili diplome, te novčane nagrade za prva tri mjesta u ligi, u ženskoj i muškoj kategoriji.

21.3. Svi organizatori utrka obvezuju se da će osigurati naredne godine 50% popusta na sve startnine utrka unutar lige onim natjecateljima koji započnu svih devet utrka u tekučoj godini.

 

Članak 22. – Sankcije

22.1. Natjecatelj koji se nije pridržavao nekih od pravila ili je svojim ponašanjem ugrozio svoje ili tuđe zdravlje ili život, imovinu ili ugled „Dalmatinske trail lige“, može biti:

 • suspendiran s pojedine utrke od strane Organizatora utrke ili svih budućih utrka lige od strane Vijeća „Dalmatinske trail lige“ i/ili
 • sankcioniran sukladno odluci Vijeća „Dalmatinske trail lige“.
Back to top